English
Top Image

Master Scheduler / Huvudplanerare

Role purpose
Ansvara för huvudplan för tillverkning (Master Production Schedule, MPS). Att driva och kontinuerligt förbättra arbetet med MPS med fokus på att möta kundens behov och balansera detta med rätt kapacitet samt mål på lagernivåer. Skapa och underhålla en daglig produktionsplan med insikt om möjligheter och begränsningar i produktion och optimera därefter.

Read more...