English
Top Image

Head of Manufacturing Engineering (HoME)

Som Head of Manufacturing Engineering är du den som leder Manufacturing Engineering (ME) inom verksamheten och ansvarar för ME-relaterade aktiviteter inom detta område. Rollen inkluderar ansvaret för tillverkningsdefinitionen och ME-relaterade aktiviteter inom värdeflödet genom dess livscykel. Du är ansvarig för det multifunktionella Manufacturing Engineering-teamet (ME) och fungerar som den primära representanten för ME vid alla tekniska recensioner, internt och externt (med kund och leverantörer). Du säkerställer att produktionssystemet uppfyller de uppsatta kraven samt att den tekniskt överensstämmer med ME processer och standarder och compliance business case (inklusive kvalitet, leverans och kostnad). Din roll blir en viktig del i att uppnå företagets tillväxt och lönsamhetsmål genom utveckling, riktning och demonstration av kostnadseffektiva tillverkningsprocesser. I denna roll kommer du få en unik chans att påverka och utveckla dagens produktionsprocess samt få arbeta med morgondagens teknik.

Ditt huvudansvar:

Ditt huvudansvar blir att leda M.E teamet som idag består av ca 3 personer. Du har självklart ett resultat och budgetansvar. Genom ditt ledarskap se till att kundkrav överensstämmer med en kompetent och utbildat team/organisation i kombination med en effektiv organisationsstruktur för tillverkningen. Se till att kvaliteten på företagets produkter överensstämmer med inköp, ritningar och specifikationer. Initiera kvalitetskontroller och stödja organisationen proaktivt för att uppfylla eller överträffa de högt ställda kraven från kunderna.

Du kommer också ansvara för och arbeta med:

 • Stödja där det behövs omfattande teknisk support för tillverkningen.
 • Agera proaktivt avseende på kapitalplanering, identifiering av metoder, system, utrustning, arbetskraft och teknik som krävs för framtiden.
 • Inleda kostnadsreducerande initiativ, internt och externt, som gör det möjligt för bolaget att växa genom ökad konkurrenskraft.
 • Utveckla kort- och långsiktiga förbättringsplaner i produktionen för att klargöra förväntningarna om resultat.
 • Vara delaktig i att skapa hållbara kundrelationer.
 • Förstå och förutse industrins trender inom tillverkningsteknologi för att säkerställa att anställda och intern kapacitet är positionerade för framtida framgångar.
 • Att leda CAPEX-planen från företaget från budgetdefinition till ny installerad utrustning.
 • Att Leverera ett tillverkningssystem som uppfyller alla intressenters krav inklusive (Kvalitet, H & S, design, produktivitet, affärsärenden mm).
 • Arbeta med produktutveckling genom;
  • Val av kompetenta tillverkningsprocesser
  • Validera förmågan hos processen och / eller utrustningen
  • Introduktion av ny teknik i enlighet med Value Stream-kraven
  • Vara ett stöd vid urvalsprocessen av leverantörer
  • Stödja designingenjörerna gällande tekniska recensioner vid behov

Vem är du?

Vi tror att du har erfarenhet av tillverkning av kompositstrukturer och eller omfattande kunskaper i kompositmaterial / processer samt att du har skaffat dig genom åren en god kunskap för att arbeta med ständiga förbättringar och lean management. Du har också god erfarenhet av att arbeta med grundorsaksanalyser.

Som person är du bra på att coacha och skapa en god team- och lagkänsla. Du är proaktiv och innovativ i ditt arbetssätt. Du har ett eget driv, är engagerad och flexibel. Du kommer ha många kontakter internt som externt vilket kräver att du tycker om och har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra på ett tydligt sätt.

Ansök

I denna rekrytering samarbetar vi med Sententia Rekrytering & Konsult. Du söker tjänsten via www.sententiarekrytering.se. Vi arbetar löpande med urvalet så vänta inte med din ansökan. Sista ansökningsdag är den 30/9. Har du frågor om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Jan Hellström på

Välkommen!