English
Top Image

Produktutvecklare / Konstruktör

GKN Aerospace Applied Composites, ACAB, i Linköping är ledande inom Norden i tillämpad kompositteknik. Vi är ett dotterföretag till GKN Engine Systems Sweden AB. Personalstyrkan uppgår till ca 65 medarbetare.

Vi söker en produktutvecklingsingenjör till våra utvecklingsprojekt.Vi jobbar ofta mycket integrerat med våra kunder och med ett helhetsåtagande för utveckling, konstruktion och tillverkning.

Lär mer på Linkedin>>