English
Top Image

Produktområden

Vi har vuxit upp och utvecklats inom flyget, men successivt har vi överfört våra erfarenheter till andra områden där man ställer extremt höga krav på säkerhet, driftsäkerhet, tekniska prestanda, miljöprestanda och totalekonomi.


TRE STARKA INRIKTNINGAR
Våra kunder finns huvudsakligen inom tre produktområden: Aerospace, Försvar samt Transport & Industri. Under respektive område finns en rad olika applikationsområden där kompositlösningar visat sig överlägsna traditionella lösningar. Läs mer om dem under respektive rubrik.

 

Utveckling och tillverkning av lättvikts-komponenter i komposit för maximal säkerhet och miljöprestanda.
Ultralätta, pålitliga och kostnadseffektiva kompositlösningar för tillämpningar på land, till sjöss och i luften
Skräddarsydda kompositlösningar för bättre produktivitet, tillförlitlighet och energieffektivitet.
Nyheter

Nyhetsarkiv