English
Top Image

Jetmotorkomponenter

Flyget står inför enorma miljöutmaningar. Bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen måste minska radikalt, vilket ställer krav på lättare och mer bränsleeffektiva jetmotorer.

 

STARKA LÖSNINGAR FÖR MINDRE MILJÖPÅVERKAN

ACAB utvecklar och tillverkar lastbärande strukturkompenter med låg vikt och integrerade funktioner för de främre delarna av flygmotorn.

 

HÖGSTA KVALITET OCH KAPACITET

Vår tillverkningsprocess är högautomatiserad för maximal kostnadseffektivitet, och lever upp till branschens högt ställda kvalitets- och säkerhetskrav.