English
Top Image

Radomer

Det handlar om att se men inte synas. Och det handlar om att skydda ömtåliga instrument utan att påverka deras prestanda.

 

EN ARMADA AV KOMPETENS

ACAB ligger i absolut framkant när det handlar om både traditionell radomteknik och smygteknik. Vår kompetens spänner över stridsflygplansradomer, Electronic Warfare (EW) radomer, Signal Intelligence (SIGINT) radomer, syntetisk aperturradar (SAR) radomer och SATCOM-radomer.

 

ALLTID LÄNGST FRAM

På flygsidan levererar vi bland annat nosradomen till JAS Gripen och SIGINT-radomen till Gulfstream GIV. Vi utvecklar och tillverkar även radomer för missiler och marina ändamål. Ett annat specialområde är SAR-radomer för obemannad spaning från luften (UAV).