English
Top Image

Transport & Industri

Industrin och transportsektorn har en hel del gemensamt. Inte minst behovet av materiallösningar som skapar värde genom högre prestanda och klokare resursutnyttjande. Vi har tagit alla våra erfarenheter av avancerad kompositteknik, och kombinerat dem med djupa insikter om industriella processer och transportsystem. Resultatet är kundanpassade kompositprodukter som förflyttar gränser avseende livslängd, tillförlitlighet och kostnadseffektivitet.