English
Top Image

Valsar

Ökad produktivitet och minskad energiförbrukning är de eviga utmaningarna i industrin som aldrig får stå stilla - processindustrin. En industri där valsar i komposit ofta ger stora fördelar gentemot de traditionella stålvalsarna.

 

DEN LÅGA VIKTEN ÄR TYNGSTA ARGUMENTET

Kritiska manövrer som start och stopp går betydligt snabbare med kompositvalsar än med stålvalsar, pga det lägre tröghetsmomentet. Den lägre egenvikten möjliggör dessutom högre varvtal och ökad valsbredd.

 

SKILLNADEN MÄRKS PÅ SISTA RADEN

Slutsumman? Bättre totalekonomi och högre energieffektivitet. ACAB skräddarsyr valslösningar för exempelvis TetraPak, SCA och SAPA.