English
Top Image

Tjänster

Att ligga i framkant av utvecklingen är nödvändigt för att möta framtidens effektivitets-, kostnads- och miljömål.  En viktig del av vårt jobb är därför att vara din ständiga källa till expertis, idéer och nya materiallösningar.

One-stop-shop för utveckling och produktion

Hos oss får du tillgång till marknadsledande kompetens i form av specialister som bidrar med kunskap, kreativitet och systemförståelse. Sedan hjälper vi dig hela vägen:  från produktutveckling till kostnadseffektiv produktion – i stora eller små serier.

Givetvis åtar vi oss även renodlade build-to-printuppdrag.