English
Top Image

Produktutveckling

Genom systemförståelse och unik kunskap om kompositmaterial skapar vi konkurrens- och produktfördelar för våra kunder.

Tack vare vår bakgrund inom flyg och försvar har vi skaffat oss en enastående kompetensbredd och expertis inom såväl mekanisk som elektrisk design.

Våra expertområden inom produktutveckling:

  • Mekanisk design
  • Materialteknik
  • Produktionsteknik
  • Sammanfogning
  • Reparationsteknik
  • Radom- och mikrovågsteknik