English
Top Image

Varför komposit?

Komposit betyder "sammansatt material", och just därför är kompositlösningar ofta överlägsna traditionella material. Med hjälp av avancerad kompositdesign, förstklassiga material, limningstekniker och moderna produktionsmetoder kan man i princip bygga in vilka egenskaper som helst i en kompositlösning.

ACAB utvecklar och tillverkar komponenter och produkter med unika egenskaper avseende styrka, styvhet och låg vikt. Lägg därtill unik motståndskraft mot utmattning och korrosion, samt temperatur- och klimatsvängningar. I slutänden innebär det viktiga fördelar inom flera fält:

 

AEROSPACE-APPLIKATIONER

 • Lägre bränsleförbrukning
 • Mindre miljöpåverkan
 • Större aktionsradie
 • Längre livslängd och lägre underhållskostnader
 • Extrem styrka i förhållande till vikten
 • Okänslig för korrosion och temperaturväxlingar
 • Stor motståndskraft mot utmattning

FÖRSVARSAPPLIKATIONER

 • Bättre effektivitet i fält
 • Enklare och smidigare hantering
 • Hög motståndskraft mot stötar och slag
 • Okänsligt för klimat- och temperatursvägningar
 • Lägre underhållskostnader

MIKROVÅGSTEKNIK

 • Optimerad radarkapacitet 
 • Avancerad smygteknik
 • Perfekt anpassning till omgivande system
 • Kombinerar och integrerar elektrisk och mekanisk design
 • Korta ledtider för utveckling
 • Kostnadseffektivitet

INDUSTRI- OCH TRANSPORTAPPLIKATIONER

 • Högre säkerhet
 • Lägre bränsleförbrukning
 • Lägre livscykelskostnader
 • Högre produktionshastighet
 • Bättre processkvalitet
 • Lägre underhållskostnader
 • Längre livslängd
 • Enklare och smidigare hantering